4.jpg

Yeni Yazı Yayında: Toksik Hayırseverlik

Donald Trump’ın aşırı sağ ve göçmen karşıtı politikalarla ABD başkanlık seçimini kazanması, müzeleri de etkileyecek bir sürecin başlangıcı oldu. Savaşı ranta çevirmek üzerine kurulu politikaların müze yönetimlerinde özel şirket sahibi sponsorlarla temsil edilmesi, tıpkı Vietnam Savaşı süresince olduğu gibi sanatçıların başını çektiği Amerikan sanat kamuoyu tarafından eleştirilmeye, protesto edilmeye başlandı.